AKTUALNOŚCI

Informacja odnośnie Dzielnej

15.09.2021

Szanowni Państwo,

w związku z dużym zainteresowaniem i pytaniami odnośnie artykułu o planowanej inwestycji przy ul. Dzielnej chcielibyśmy przedstawić naszą odpowiedź.

Przedstawiamy  roboczą wizualizacje budynku, który jest procedowany. Warto podkreślić, że większość mieszkań, które są najbardziej narażone na bliskość naszej zabudowy pierzejowej to mieszkania 4 pokojowe z 3 pozostałymi pokojami posiadającymi okna od  strony ulicy Bellottiego.

Projekt, który został złożony przez Przedsiębiorstwo „TYNKBUD-1” Sp. z o.o. w czerwcu 2016 roku do wniosku o pozwolenie na budowę, posiadał ściany w odległości 4,5m od granicy działki i 8m od ściany budynku istniejącego. Posiadał 11 kondygnacji naziemnych. Biuro Architektury m.St Warszawy, wypełniając decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2018, po wielokrotnych kontaktach ze strony sąsiadów, na spotkaniu z inwestorem w dniu 09.02.2017 i w kolejnych postanowieniach, zobowiązało inwestora do spełnienia wymogów MPZP w zakresie zapisów dotyczących zabudowy pierzejowej. Tym samym inwestor został postawiony przed dylematem przybliżenia budynku do granic działek. Aby zminimalizować niedogodności z tym związane sąsiadująca z budynkiem przy ul. Bellotiego 5 ściana została zaprojektowana jako ściana „zielona” z wykorzystaniem roślinności pnącej oraz przewisającej. Jednocześnie chcemy zapewnić, że wszystkie sąsiadujące z planowaną inwestycją lokale mieszkalne spełniają warunki naturalnego oświetlenia i przesłaniania zgodnie z warunkami technicznymi i prawem budowlanym. Potwierdzają to szczegółowe analizy dla zabudowy śródmiejskiej dołączone do projektu i są zgodne  z analizami przedstawionymi do urzędu i wykonanymi przez architektów na zlecenie mieszkańców budynku Bellotiego 5. Jesteśmy świadomi niedogodności jakie sprawia obecnie procedowany projekt. Mieszkańcy sąsiadujących z omawianą działką inwestycji byli stroną w trakcie uchwalania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego rejonu. Nie zgłaszali wtedy uwag. Nasza spółka zakupiła omawianą działkę w znacznie późniejszym okresie z uchwalonym już MPZP. Działania sąsiadów, i presja wywoływana na Biuro Architektury, nie mają na celu oddalenia lub zmniejszenia budynku. Celem jest uniemożliwienie jakiejkolwiek zabudowy, o czym zostaliśmy przez nich poinformowani.