AKTUALNOŚCI

INFORMACJA ODNOŚNIE INWESTYCJI PRZY UL. DZIELNEJ

27.06.2022

Inwestor planowanego budynku przy ul. Dzielnej 19 postanowieniem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego z dnia 24.09.2021r. został wezwany o usunięcie nieprawidłowości do wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym. Termin usunięcia nieprawidłowości został następnie przedłużony na wniosek inwestora. Inwestor wykorzystał ten czas na szereg spotkań z przedstawicielami BAiPPu. Spotkania te i prace nad koncepcjami, które z nich wynikały trwały kilka miesięcy i miały na celu takie zmniejszenie budynku, aby było ono zaakceptowane przez strony. Inwestor na powyższych spotkaniach przedstawił szereg swoich rozwiązań, był też otwarty na uwagi ze strony BAiPPu, co odzwierciedla finalny kształt projektu.

Ostatecznie inwestor zdecydował się na projekt, który w jak najmniejszym stopniu ingeruje w istniejącą zabudowę. Nowy projekt zakłada budynek 11 piętrowy, gdzie łącznie znajdą się 24 mieszkania oraz jeden lokal usługowy w parterze. Projektowany budynek został znacząco zmniejszony. Sąsiadująca ściana od strony ul. Bellottiego 5 została znacząco obniżona. Dodatkowo ma ona formę kaskadową i będą na niej wykonane nasadzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu osiągnięte zostały wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz znacząco zwiększyła się, w stosunku do poprzedniego projektu, przestrzeń dla sąsiadującego budynku. Warto zaznaczyć, że inwestor zrezygnował także z miejsc postojowych na terenie zewnętrznym inwestycji. Teren zewnętrzny inwestycji został zagospodarowany jako teren zielony. Wszystkie miejsca postojowe zlokalizowane będą w garażu podziemnym. Zjazd do garażu pozostaje zakryty, aby dodatkowo zwiększyć komfort najbliższych sąsiadów.

Obecny projekt, ze wzglądu na znaczące zmniejszenie bryły budynku, jeszcze bardziej spełnia warunki naturalnego oświetlenia i przesłaniania zgodnie z warunkami technicznymi i prawem budowlanym. Potwierdzają to szczegółowe analizy dla zabudowy śródmiejskiej dołączone do projektu. Warto podkreślić, że warunki te były spełnione także we wcześniejszych projektach.

Więcej zdjęć na profilu firmy https://www.facebook.com/tynkbud1