Generalne wykonawstwo 2018-09-14T12:33:36+00:00
Loading...

Oferta Generalnego Wykonawstwa. Przedsiębiorstwo “TYNKBUD1” Spółka z o.o. jest firmą budowlaną, wyspecjalizowaną w realizacji obiektów budownictwa mieszkaniowego i ogólnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakres prowadzonych przez nasze przedsiębiorstwo robót budowlanych obejmuje pełny cykl realizacyjny tj. od chwili przejęcia terenu pod inwestycję do momentu przekazania inwestorowi kluczy do gotowego obiektu.

Dążymy do uzyskania wśród potencjalnych klientów i utrwalenia wśród tych, z którymi współpracujemy opinii, że TYNKBUD1 jest w stanie podjąć się realizacji każdej wielkości zadania, gwarantując najwyższą jakość wykonawstwa i kontrolę kosztów. Chętnie służymy pomocą i fachowa poradą. Zawsze dążymy do stanu aby wybudowane przez nas obiekty cechowała funkcjonalność i estetyka dopasowana do indywidualnych potrzeb przyszłego użytkownika. Pragniemy aby nasi klienci byli zawsze usatysfakcjonowani ze współpracy z nami, na wszystkich etapach realizacji budowy łącznie z okresem rękojmi. Gwarantujemy szybkie i skuteczne działania serwisowe po zakończeniu inwestycji.

Argumenty, które naszym zdaniem wyróżniają naszą firmę wśród innych firm budowlanych:

Zachowujemy płynność finansową. Potwierdzają to dokumenty finansowe i badania Biegłego Rewidenta.

Od początku swojej działalności firma specjalizuje się w realizacji budynków w charakterze generalnego wykonawcy. Posiadamy doświadczenie w realizacji inwestycji tzw. “plombowych” w ostrych granicach w zwartej zabudowie wielkomiejskiej. W związku z tym znamy doskonale związane z tym uwarunkowania realizacyjne, takie jak – “szczupłość miejsca”, bliskość sąsiedztwa innych budynków mieszkalnych, specjalne rodzaje posadowień, zabezpieczenia wykopów, itp. i potrafimy je skutecznie rozwiązywać.

Wielkość firmy zapewnia zrealizowanie każdej inwestycji o powierzchni użytkowej do 30.000 m2. Wielkość firmy gwarantuje również, że każda budowa będzie traktowana priorytetowo i będzie otoczona szczególnym nadzorem.

Kapitał TYNKBUD1 jest w całości polski.

Podwaliną działalności firmy i jej sukcesów na rynku budowlanym jest realizacja obiektów oparta wyłącznie na:


własnej logistyce

własnej logistyce

własnej kadrze technicznej

własnej kadrze technicznej


własnym sprzęcie

własnym sprzęcie

własnych materiałach

własnych materiałach

samofinansowaniu inwestycji

samofinansowaniu inwestycji

wewnętrznym programie jakości

wewnętrznym programie jakości

W grupie pracowników produkcyjnych, w zależności od pory roku i zaawansowania robót na poszczególnych kontraktach, zatrudniamy od 400 do 700 osób. Roboty instalacyjne i inżynieryjne TYNKBUD1 zleca podwykonawcom-sprawdzonym firmom, z którymi współpracuje od lat.

TRANSLATE